Członkowie

Do Stowarzyszenia może należeć każdy mieszkaniec Wolimierza, lub osoba posiadająca nieruchomość na terenie sołectwa, jeżeli:

  • czynnie angażuje się w działalność stowarzyszenia i swoją pracą i postawą pokaże, że chce wspólnie działać na rzecz Wolimierza;
  • złoży pisemną deklarację członkowską;
  • opłaca składki członkowskie.

Osoby nie mieszkające w Wolimierzu lub osoby prawne (firmy, inne organizacje pozarządowe) mogą być członkami wspierającymi, czyli pomagać Stowarzyszeniu w dowolny sposób jednak nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

Prawa i obowiązki członków reguluje rozdział III Statutu Stowarzyszenia.

członkowie 2015.12.31

Dodaj komentarz

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.