Regulamin konkursu na produkt lokalny

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wolimierz.

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych produktów lokalnych wykonanych w Wolimierzu przez mieszkańców wsi. W kategorii „Pamiątki z Wolimierza” mogą brać udział także twórcy mieszkający na Pogórzu Izerskim, którzy przygotują produkty dedykowane dla Wolimierza.

3. W konkursie na produkt lokalny może wziąć udział każdy mieszkaniec Wolimierza bez względu na wiek.

4. Każdy z mieszkańców może zgłosić do trzech produktów w jednej kategorii (łącznie 9).

Kategorie

5. Produkty lokalne biorące udział w konkursie dzielimy na trzy kategorie:

  1. Kulinaria: potrawy, nalewki, soki, przetwory itp
  2. Pamiątki z Wolimierza: przedmioty wykonane samodzielnie, lub zaprojektowane przez mieszkańców sołectwa i wykonane przez podwykonawców, mogące stać się pamiątką pobytu (rękodzieło, zabawki, mapy, pocztówki, naczynia, torby, ubrania itp)
  3. Usługi i miejsca: wyjątkowe miejsca na prywatnych posesjach, które zwiększają atrakcyjność turystyczną Wolimierza, lub usługi świadczone przez mieszkańców wsi (warsztaty, kursy, usługi przewodnika – opracowanie trasy turystycznej, pomysły na spotkania, zabawy, gry, opowiadania itp)

Nagrody i Jury

6. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 2500 zł. O rodzaju nagród, ich ilości w poszczególnych kategoriach zdecyduje Jury, na podstawie liczby przyjętych kart zgłoszeń do konkursu.

7. Członkowie Jury mogą brać udział w konkursie, jednak nie mogą oceniać własnych produktów.

8. O sposobie oceniania i przyznawania nagród zdecyduje Jury w formie regulaminu, który zostanie ogłoszony przed finałem konkursu.

Terminy

9. Ramy czasowe konkursu:

15.10.2016 Powołanie Jury
28.10.2016 Ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń
29.10.2016 Finał konkursu, połączony z degustacją potraw i wystawą zgłoszonych produktów (Alchemik, godzina 18:00). Wręczenie nagród.

Jak się zgłosić do konkursu

10. Do konkursu zgłasza się poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeń (załącznik do regulaminu) i dostarczenie go do zarządu Stowarzyszenia Wolimierz. Zgłoszenia przyjmują:

  1. Szymon Surmacz – koordynator konkursu (Biuro Stowarzyszenia – Wolimierz 58)
  2. Jagna Jankowska (Biuro Stowarzyszenia – Wolimierz 58)
  3. Monika Fijałkowska-Mokosa (Pensjonat Alchemik, Wolimierz 129)

11. Dodatkowych informacji udziela
Szymon Surmacz, tel. 502 554 352, surmacz@wolimierz.org

Temat przewodni konkursu

12. Tematem przewodnim wolimierskiego konkursu na produkt lokalny jest LEN. Premiowane będą zarówno produkty wykorzystujące len (włókno lniane, nasiona, olej, płótno, pakuły itd.) jak i produkty lokalne, których nazwy będą nawiązywały do słowa „len” oraz wykorzystujące len w formie zdobienia.
W przygotowaniu produktów i ich opakowaniu można (i warto) wykorzystać logotyp i ornamenty Wolimierza. Osoby, które zgłoszą się do 20 października 2016 mogą uzyskać wsparcie w projektowaniu etykiet, metek, opakowań od koordynatora konkursu. Znaki graficzne w postaci naklejek, etykiet, wydruków, plików cyfrowych czy odbitek sitodruku można otrzymać kontaktując się z koordynatorem.

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.