Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalności Stowarzyszenia. Składa się z 2 członków wybieranych na 2 lata.

Do jej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • Kontrolowanie działalności Zarządu.
  • Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
  • Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
  • Składanie wniosków w sprawie absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
  • Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Karolina Karłowicz     – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Teresa Kęska                   – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej

 

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.