Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Raz na dwa lata spośród członków Stowarzyszenia wybierany jest zarząd, który zgodnie ze statutem organizuje w imieniu Stowarzyszenia wszystkie działania.

Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku, żeby przyjąć sprawozdanie finansowe i merytoryczne od zarządu, w którym opisana jest całoroczna aktywność stowarzyszenia i jego kondycja finansowa. Członkowie Stowarzyszenia wspierają jego działalność poprzez aktywny udział w pracach organizacji oraz regularne opłacanie składek członkowskich.

 

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.