Uchwały i protokoły Walnego Zgromadzenia członków

15 stycznia 2015 r.

Walne Zgromadzenie Członków – zebranie nadzwyczajne zwołane w celu wprowadzenia zmian statutowych i powołania nowych władz Stowarzyszenia.

26 lutego 2015 r.

Zapraszamy na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2014 r.

21 czerwca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Członków

 

05 lipca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Członków

30 marca 2016 r.

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.