Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd kieruje bieżącą pracą organizacji. Podejmuje wszystkie decyzje zgodnie ze Statutem i uchwalanym na początku kadencji Regulaminem pracy zarządu.

Zgodnie z regulaminem, spotkania zarządu dzielą się na dwa rodzaje: planowane i doraźne. Decyzje podejmowane ze spotkań doraźnych rejestrowane są na grupie mailowej, która pełni jednocześnie rolę skrzynki podawczej dla osób, które chcą wnieść jakąś sprawę na spotkanie zarządu.

Zebrania planowane odbywają się co najmniej raz na kwartał, na podstawie przygotowanej wcześniej agendy. Spotkania planowe są otwarte dla osób zainteresowanych działaniami Stowarzyszenia. Te zebrania są protokołowane i tylko podczas spotkań planowych podejmowane są uchwały. Zarówno protokoły, jak i treść uchwał podajemy do informacji publicznej.

Członkowie zarządu:

Aktualny zarząd
  • Szymon Surmacz – prezes
  • Jagna Jankowska – wiceprezes
  • Monika Fijałkowska-Mokosa – skarbnik
Od 10 .03.2014 do 15.01.2015
  • Kamil Detyna – prezes
  • Barbara Ferenc – wiceprezes
  • Monika Fijałkowska-Mokosa – skarbnik

Dodaj komentarz

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.