Uchwały i protokoły z pracy zarządu

Zebrania zarządu oraz podejmowane uchwały są protokołowane i podawane do wiadomości publicznej zgodnie z regulaminem pracy zarządu, uchwalonym dnia 1 lutego 2015.

Poniżej umieszczamy treść protokołów i podjętych uchwał. Podpisane oryginały pism znajdują się w dokumentacji stowarzyszenia.

1 lutego 2015

10 czerwca 2015

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

26 listopada 2015

Planowe Zebranie Zarządu

09 grudnia 2015

Zebranie robocze

01 lutego 2016

Zebranie w trybie pilnym

21 kwietnia 2016

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.