Wolimierskie domy

Zachowane stare, tradycyjne domy to jedna z największych atrakcji Wolimierza. Wiele z nich działa dzisiaj jako agroturystyki i domy gościnne. Poniżej przedstawiamy listę tych, które uważamy za najciekawsze, najbardziej charakterystyczne dla Wolimierza.

(W przygotowaniu)

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.