Kontakt

Stowarzyszenie Wolimierz
Wolimierz 58
59-814 Pobiedna

KRS: 0000501486
NIP: 6131573567
REGON: 022374953

Konto: PKO BP 18 1020 2124 0000 8102 0163 4021

mail ogólny: stowarzyszenie@wolimierz.org
sprawy do zarządu: zarzad@wolimierz.org

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.