Organizacje pozarządowe

Na terenie Wolimierza działa kilka organizacji społecznych. Mają one istotne znaczenie dla rozwoju wsi i integracji mieszkańców.

Stowarzyszenie Wolimierz

Stowarzyszenie zrzesza mieszkańców oraz miłośników wsi Wolimierz, wspólnie działających na rzecz rozwoju i ochrony wsi Wolimierz. Więcej informacji o stowarzyszeniu znajduje się w dziale „Stowarzyszenie”.

Łużyczanki

Zespół „ Łużyczanki” powstał z „potrzeby serca” jego członkiń w lipcu 2007 roku podczas wykonywania wieńca dożynkowego. Członkami zespołu są mieszkańcy miejscowości leżących nad potokiem Łużyca (od którego pochodzi nazwa zespołu) czyli Pobiednej, Wolimierza, Świeradowa Zdroju-Czerniawy i Giebułtowa.

W „Łużyczankach” panie nie tylko śpiewają piosenki, ale wykonują różnymi technikami rękodzieło. Swoje bogate zbiory prac rękodzielniczych prezentują na licznych imprezach, pokazach i wystawach.

Fundacja na rzecz wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych

Działająca od ponad dwudziestu lat fundacja znana jest głównie jako Teatr Klinika Lalek oraz Stacja Wolimierz – Międzyplanetarne Królestwo Sztuki. Podczas organizowanych w lipcu festiwali kulturalnych na Stacji Wolimierz, naszą wieś odwiedza kilkaset osób. Relacje z imprez kulturalnych, społecznych i ekologicznych odbywających się na Stacji znajdziesz na portalu Facebook.

Atelier Wolimierz

Fundacja zajmująca się organizowaniem imprez muzycznych, koncertów i promocją kultury. Formalnie mieści się w sąsiedniej wsi – Pobiednej (podobnie jak Stacja Wolimierz), jednak historycznie i duchowo należy do Wolimierza.

Więcej o działalności Atelier na stronie wwwFacebooku.

Stowarzyszenie „TEATR Młodego Widza z Wolimierza”

Głównym celem stowarzyszenia jest Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wszechstronne wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Laboratorium Aktywności Społecznej

Oddział terenowy łódzkiego Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom. Zajmuje się wsparciem technicznym i organizacyjnym dla organizacji społecznych, animacją lokalnej polityki społecznej, rozwojem przedsiębiorczości społecznej itp. Współpracuje ściśle ze Stowarzyszeniem Wolimierz i Stacją Wolimierz.

 

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz.